dimecres, 1 de juliol de 2009

LA DISTINCIÓ

Proverbi
Pregunta l’un: què ve després?
L’altre pregunta simplement: està bé?
I així es distingeixen
el lliure de l’esclau.

La interpretació establerta d’aquest proverbi de Theodor Strom atribueix a l’esclau l’interès pel després i a l’home lliure la preocupació per la rectitud. N’existeix una rèplica que fa:

Pregunta l’un: qui és el lliure i qui l’esclau?
Pregunta l’altre: cal distingir?
I així s’uneixen
qui no ho entén amb qui ho entén al revés.