dimecres, 21 de novembre de 2007

MUSEÏTZAR

Espais Escrits/Espais Llegits


La casa museu literari de Miquel Martí i Pol s’hauria d’afegir aviat als Espais Escrits dels escriptors catalans que ja hi són, Balaguer, Verdaguer, Pla, Maragall, Espriu. A Roda de Ter, la caseta del carrer de la Costa del Ter nº 9, sobre la fàbrica de «La blava», allà on el poeta va viure de 1956 a 1979 i va escriure el gruix de la seva obra, haurà de formar part de l’operació que les administracions duen a terme a la vila del poeta. La fàbrica és un conjunt industrial històric que es pot reciclar i adaptar a altres usos, però també és patrimoni cultural, amb el qual la casa de l’escriptor Miquel Martí i Pol forma una unitat indivisible.
Amb doble abast. Aquesta casa és un lloc significatiu per a la poesia catalana contemporània, però és també un vestigi gloriós de les millors formes que prengué la industrialització de la Catalunya del segle XX. El grup de cases de la Costa del Ter, construïdes per La Fàbrica i destinades als seus obrers, per tal de fidelitzar-los, forma part del capítol «social» d’una de les empreses familiars catalanes més representatives de l'època. Com en formava part l’Escola de Patronat de la parròquia on anaven els dos amics escriptors, Miquel Martí i Pol i Emili Teixidor.
Convertir aquestes cases en «espai escrit» és un regal de patrimoni literari que es deuen la vila de Roda de Ter, la història de la industrialització de Catalunya, la literatura d’aquest país i molts ítems més. La Memòria Històrica més profitosa per al futur és la memòria escrita que passa per aquests punts sensibles del territori on s’encreuen cultura i economia, poesia i indústria, espais escrits i espais llegits.