dilluns, 3 de setembre de 2007

PUNTERS 24

70 Fotografia amb fotògraf
No és el mateix veure’s en fotografia amb fotògraf que en fotografies sense. En les fotografies corrents el fotògraf no hi entra, se'n queda fora. En aquestes hi entra i a vegades hi deixa una presència subtil, diversament perceptible per part de l'espectador, segons que sigui anònim o implicat o sigui el mateix subjecte objectivitzat de l'ull de la càmera. De fotografies amb fotògraf, en tinc algunes. En cap com en la teva (teva? meva?), Víctor, punter 70, capicua, m’hi sento tan acompanyat d’algú que entra amb mi a la festa i hi deixa una presència subtil, perceptible només en la penombra.

71 Camins infinits
Quan l’amistat té les arrels en els setantes, entre l’èpica de l’Untergang de l’amic de Hitler i la lírica de les llibertats aurorals, a vegades cristal·litza el que hi ha de més humà en les nostres vides assetjades per la deshumanització de setanta guerres en sentanta anys i llavors ens retrobem –no pas sols, Pep, sinó amb tots els altres– en els guixots màgics, ancestrals, del 7 i el 0, plenitud i buidor, que ens centrifugaven com més ens centripetaven cap al centre on les 10 Tannkes de la Memòria ens portaven per camins infinits a descobrir que l'Abstracte és Art i que Fer versos és escriure en joia / contra tot.

72 Traductura
Escriptura un, Verdaguer dos, Terra tres, Editar quatre, Escriure cinc, Signe sis, Missatge set. El tot gira sobre el seu eix. Missatge un, Signe dos, Escriure tres, Editar quatre, Terra cinc, Verdaguer sis, Escriptura set. Escriptura un i Escriptura set. El tot reordena les parts segons els climes, les edats, les preferències i les lleis no escrites. Quina és la posició millor? Hi ha posició millor? Altre cop el sis més un. Escriptura igual a Literatura. Tota la Literatura és (Sagrada) Escriptura. Traductura. Traduir la Sagrada Escriptura és entrar en el sagrat de tota escriptura, la teva també, Jordi.

Víctor P. de Óbanos: «Fotografia»; Josep Vernis: «Camins infinits»; Jordi Cano: «Per tot», dins Miscel·lània RT. Scientiae patriaeque impendere vitam. Eumo, 2007.