dimecres, 15 d’agost de 2007

PUNTERS 8

22 Retrotraducció
Més sobre «belles infidels». Advertència als editors (Le Monde 15.06.2007) perquè, acomplerta l’edició crítica dels Essais de Montaigne, s’afanyin a publicar-ne una edició pour le vaste public. La idea rival seria una retrotraducció al francès dels Essais a partir de la «superba» traducció a l’anglès de Michaël Screech (Penguin) o de l’anàloga a l’italià de Fausta Garavini (Adelphi). Quin Don Quijote en francès traduiríem al català? Traduiran els Essais traduïts per Vicent Alonso? L’existència de la retrotraducció em va arribar en els intents de passar a l’arameu l’Evangeli de Mateu transmès en grec.

23 Arxiduc i Arximés
«Príncep errant, amic de les lletres i de les arts, profundament religiós i alhora intensament llibertí», profundament i intensament cosmopolita i mariner i políglota i polígraf i col·lector de literatura popular i historiador i geògraf i tractadista de les Illes Balears, Ítaca, les Illes Eòlies, botànic i filòleg i lul·lista i primer defensor (enfront del mite de la Escuela de Toledo) de l’Escola de llengües de Miramar creada per Ramon Llull i profundament i intensament valedor de Verdaguer fins a ajudar-lo en els presumptes negocis d’aigua medicinal de Vallcarca. Arxiduc Lluís Salvador i Arximés.

24 Poeta/teòleg místic
Per què la poesia mística de Verdaguer ha trobat més reconeixement en l’àmbit de les lletres castellanes que en el de les catalanes? Per què molts crítics catalans li han negat la condició de poeta místic, mentre que els castellans, que en poesia mística hi entenen prou, exalcen els seus valors místics sense reticències? De Manuel de la Revilla a Menéndez Pelayo, de Pardo Bazán a Clarín, d’Azorín a Juan Ramon Jiménez. Els nostres teòlegs noucentistes, eclesiàstics i laics, demanaven teologia de Tubinga al poeta del Seminari de Vic que els castellans han apreciat teòleg místic.

Manuel Llanas, Pere Quer: «La tercera traducció francesa del Quixot i el pròleg del traductor: context, situació i comentari»: Josep Massot i Muntaner: Jacint Verdaguer i l’Arxiduc Lluís Salvador»; Joaquim Molas: «Sobre Verdaguer i la literatura espanyola de la Restauració», dins Miscel·lània RT. Scientiae patriaeque impendere vitam. Eumo, 2007.