dissabte, 4 d’agost de 2007

PUNTERS 2

4 La raó mística femenina
Datat a Vic-Foligno, l’estudi de Maica Bernal és un generador d’electricitat entre dos pols de poesia mística. Flaixos, «visions», enlluernaments! Un «transport» que ennavega per mars de literatura mística, coneguts/desconeguts, orientadors/perdedors, familiars/estranys. Francesc d’Assís i Ramon Llull, Clara d’Assís, Angela de Foligno, Clara de Montefalco, Hildegarda de Bingen, Anna Caterina Emmerick. Caldrà cartografiar de nou? Jacint Verdaguer i Eulàlia Anzizu seran a l’epicentre d’una escola mística poètica catalana? «Mística femenina» conté una redundància?
5 La raó científica
Posar la Ciència dels Aliments al servei de la bona taula només ho pot fer una experta de la química de les substàncies i de la química de les relacions interpersonals, com és la doctora Consol Blanch, de la Fatarella, afincada a Vic d’ençà dels dies llunyans que evoca refent els itineraris gatronòmics per la ciutat i la Plana de Vic dels pioners de la protouniversitat. Amb «aliments i sentits» es fan, a tot estirar, bons plats, però la bona taula demana la tercera pota, la companyia. Sense bona companyia no hi ha ni tan sols taula. Hi ha la barra de l’autoservei.
6 La raó dialògica
Quan la lliçó esdevé diàleg, «mestres i deixebles» esborrem les distàncies de la «i» que ens separen i esdevenim, tots, estudiants, interlocutors, a la recerca del coneixement. No pas l’interrogatori ni el qüestionari, sinó la conversa i la interlocució fan progressar el conegut sobre el desconegut. Conversar, dialogar, enraonar. Recordo el temps que «enraonar» un noi i una noia volia dir que tenien relacions amoroses. El temps que una persona enraonada era aquella que obrava conforme a la raó. L’educació és vèncer el mutisme, extreure la paraula del fons de la in-fància, de la no-parla.

Maica Bernal: «Passió, dolor, escriptura. Espiritualitat femenina umbra en l’obra de Jacint Verdaguer i d’Eulàlia Anzizu»; Consol Blanch: «Els aliments i els sentits»; Jaume Carbonell: «Mestres i deixebles. El poder de la conversa», dins Miscel·lània RT. Scientiae patriaeque impendere vitam. Eumo, 2007