dissabte, 18 d’agost de 2007

PUNTERS 11


31 Geològicament parlant
Pensar que des de fa uns 12.000 anys ens trobem situats ¬–geològicament parlant– a l’últim període interglaciar, entre el sistema Quaternari i el Neogen, acostuma a impressionar. Situant, com fa la geologia, ciència «local», els nous coneixements en una localitat i anomenant-los amb el seu topònim, emergeix una peculiar geografia del món, que habitualment il·lustra sobre la nacionalitat dels geòlegs i excepcionalment sobre les seves preferències, com les d’Oppel, que batejà el seu estrat o estatge amb el nom del déu Tithonos i és conegut, degudament passat al català, com a Tithonià.

32 Precedents i conseqüents
Convocar precedents històrics sempre és avaluar. Avaluar és sempre jerarquitzar. Retreure els precedents d’Eumo Editorial constitueix una presa de consciència que els autors ascètics anomenaven «composició de lloc», recomanada per abans de posar-se a meditar i prendre decisions. La marca Eumo, viatjant com per Google Earth, passa per Uvic-Vic-Osona-Barcelonia-Catalunya-Països Catalans-Hispània-Europa-Món. Obre l’espai globalitzat/globalitzador. Tiba el temps de l’edició postguttemberguiana i del lector postinternauta. Alteja de pilotatge.

33 Aigües profundes
Conèixer d’antic un poeta i tenir-lo desat al prestatge dels autors coneguts, a penes saludats, encara que amics no confessats d’afinitats profundes, no és pas el mateix que topar-m’hi avui en aquests quinze poemes que me n’ofereix un altre amic, ara insospitadament revelat traductor poeta, tornant-me a les «aigües profundes» d’on surten «les paraules» que no són «buf sonor», flatus vocis, sinó un dietari riu de versos i preguntes que es responen amb més versos i preguntes, perquè les paraules són la fondària, el «torrent desbordant» i «la font de vida».

Salvador Reguant: La Geologia com a ciència «local»; Modest Reixach I Pla: «Precedents històrics d’Eumo Editorial»; Joan requesens I Piquer: «Miguel Torga. Una tria», dins Miscel·lània RT. Scientiae patriaeque impendere vitam. Eumo, 2007.