divendres, 17 d’agost de 2007

PUNTERS 10

28 La unitat del llenguatge
Debat sempre vell i sempre nou sobre la unitat del llenguatge. «L’home comunica la pròpia essència espiritual en la seva llengua». Walter Benjamin a Sobre el llenguatge en general i sobre el llenguatge dels homes, traducció d’Antoni Pous. I encara un altre pensament seu: en totes les cultures conegudes el nom individual garanteix a cada persona la seva creació per obra exclusiva divina i per això el nom és creador. La saviesa mitològica ho ensenya en la tesi que diu que el nom és el destí de cadascú. Qüestions obertes de la ciència, la filosofia, la poesia, l’ètica.

29 L’acció dramàtica
Si l’escola és un teatre, l’escenari, els decorats, els actors i els espectadors en formen part essencial. L’acció dramàtica, però, és allò que els dóna unitat i sentit. Sense ella no existeixen. Hi ha res de més «dramàtic» que un teatre en desús? Els escenògrafs, els taquillers, els actors, tendeixen a usurpar el protagonisme. Només un bon argument pot donar a l’escola una bona acció dramàtica, això és educativa. L’escola no transforma la societat però ha d’ensenyar a transformar-la. La societat transforma l’escola, però sense escola la societat no es transforma.

30 Mètrica i traducció
Aprendre nocions de mètrica formava part dels programes d’ensenyament d’abans, quan s’estudiava llatí. Ara es podrà estudiar mètrica retrotraduint en català el Canigó traduït a l’anglès. Qui es vegi amb cor de passar a versos catalans aquest Mitsummer bouquet canigonenc haurà de crear un nou «Lo ram santjoanenc», si vol traduir els efectes mètrics creats per la «reorganització» dels heptasíl·labs verdaguerians en tetràmetres anapèstics alternant-se amb monòmetres en anglès. La traducció és una font inexhaurible de llengua, de mediació entre llengües.

Joaquim Pla i Brunet: «Llenguatge científic i lliure albir»; Antoni Portell i Llorca: «Noves realitats, educació i escola»; Ronald Puppo: «Aproximació a una prosòdia anglesa per al cant primer de Canigó», dins Miscel·lània RT. Scientiae patriaeque impendere vitam. Eumo, 2007