dimarts, 10 d’agost de 2010

CAÇADOR DIVÍ

(Una poesia de Verdaguer no inclosa a cap edició d’obres completes).

Més a prop

Amb vostra ajuda, oh Senyor,
jo m’encelí com les àligues
i volava amunt amunt,
massa segur de mes ales,
per fugir d’aquesta vall 5
de misèries i de llágrimes.
Mes Vós, caçador diví,
fita em teníeu la ullada
i com al soldat poruc
que al fugir llança les armes, 10
m’assolíreu d’un bell tret
vora el cor, dessota l’ala.
Caiguí, caiguí tan avall
com primer amunt pujava
i tastí del món la fel 15
duent ma creu a l’espatlla,
sentint-vos-en grat, Senyor,
quant més feixuga la càrrega,
puix ella m’acosta més
al Cel de les meves ànsies. 20

Manuscri signat "Jacinto Verdaguer Pre." i reproduït a Agustín Esclasans, Jacinto Verdaguer (Un siglo de Barcelona). Barcelona: Librería Dalmau, 1944. Amb la nota al peu: "Una de las últimas poesías de “Mossen Cinto”. (Foto. Archivo Histórico).
Postil·les
–Ramon Pinyol, l'expert en la qüestió de les «disperses» de Verdaguer, em confirma que cap edició d’obres completes no recull aquests versos.
m’encelí. Fabra no registra el verb «encelar-se». En canvi, el DIEC, que tampoc no el registra, porta l’adjectiu «encelat -ada», com a referit al núvol o la boira que van alts. Altrament tant Fabra com DIEC no recullen «anar alt» en el sentit de l’exemple del núvol o de la boira, però sí anar alta una femella, «desitjar l’acostament del mascle».
la fel. Fabra el posa masculí. El DIEC, en canvi, hi afegeix entre parèntesi (o f.[emení]). L'Alcover-Moll, masc. o fem. El mot a Folgueroles sembla que és «el fel», sempre masculí, igual que en el Verdaguer primer. El femení en el Verdaguer tardà, podria venir d’altres influències territorials? Hi hauria distinció entre "el fel", òrgan, "la bufeta del fel" i "la fel" o bilis que segrega?
Caçador diví. La perla de la poesieta. El poeta és capaç de construir tota una poesia per fer-hi sortir el caçador diví. Encara que es pugui llegir com una simple imatge devota, Verdaguer sabia prou que el déu caçador era Orió, amb el seus Ca Major i Ca Menor i les seves Plèiades.