dimarts, 6 de novembre de 2007

PROCUST


PR
OCUST, el seu llit i el seu èxit
Llegint un assaig d’Anne Fadiman sobre Procust i els procusts que ajusten les obres literàries al seu llit teòric, he consultat si el nom del brutal escurçador/estirador de cossos que no s’ajustaven al seu llit era Procust o Procrust o Procrustes. Sorpreses 1ª: èxit del llit del personatge, metaforitzat en múltiples direccions, fins admirat per la seva mentalitat pràctica, pel seu realisme, que li permet d’adaptar la realitat als esquemes programàtics; sopresa 2ª: en alemany i anglès segueixen el grec i escriuen Procrustres, mentre en romàniques usem Procust, forma llatinitzada, no pas “deformació” del grec, com diu el redactor de Wikipèdia; sorpresa 3ª: els de lletres usem Procust, però els matemàtics parlen d’anàlisi de Procrustes i els informàtics, de cadena de Procrustes (no del grec sinó de l’anglès, sense sorpresa); sorpresa 4ª: la GEC no registra el personatge llegendari, ni Procust ni Procrust ni Procrustes, i en canvi en registra d'altres de no tanta entitat; sorpresa 5ª: TMB, CGT i el llit de Procust és el primer que us surt si piqueu el Google. A contrastar amb Un llit de Procust comprat a Ikea d'una col·lega blocaire.