dijous, 22 de febrer de 2007

Traduir el traductor

[En homenatge]Henri Meschonnic, Au commençement. Traduction de la Genèse: És la història del començament del món. El to del conte, dels temps que el món parlava. Això es percep en la sintaxi, i la càrrega dels mots. És un començament en el sagrat, abans que el diví se'n desprengui. I aquest to s'ha de fer sentir. És el llenguatge ell mateix que és un ritual i un temple (Ei, Perejaume, les Paraules per al temple).
Aquest llenguatge és doncs anterior a l'ús religiós que n'ha estat fet. És aquest sagrat i aquest diví que cal dir, cosa que demana més que, per exemple, el projecte de traducció del Rabinat el 1899 [...] Seixanta anys més tard, Edmon Fleg tenia més audàcia (Ei, Perejaume, "la dimensió i la gosadia"). I reivindicava, en una breu declaració davant del Livre du commencement, per al traductor, els drets del poeta: "imposar als mots significacions noves o fins incòngrues, constrènyer-les a sintaxis inèdites o fins xocants, aquestes són audàcies fa temps acordades als nostres poetes, sovint refusades als nostres traductors".