dijous, 31 de desembre de 2015

BON CUPATGE 2016


És la felicitació d’aquest any. El cupatge és l’art, la ciència, la indústria de fer vins diferents a partir de vins de qualitats diverses. La majoria de definicions, però, eviten dir que són vins «millors». Repeteixen la sàvia definició de Pompeu Fabra al diccionari normatiu: el cupatge és l’operació de barrejar vins, olis, etc., diferents per obtenir un vi, un oli, etc., de caràcters especials. Amb els seus etcèteres i tot, és una crida a la prudència, a la moderació de bon cupaire, com era el gran lexicògraf Fabra, tan bon cupaire que va aconseguir magistralment barrejar parlars diferents per tal d’obtenir una llengua de caràcters especials, reconeguda universalment com la llengua catalana, igual com és universalment reconegut el vi sorgit d’un bon cupatge. 

El cupaire Fabra també excel·lia en l’art de consultar i combinar definicions de diccionaris diversos per tal d’obtenir-ne una que fos el més entenedora possible. Per això la seva definició de cupatge encara és vàlida. La del diccionari.cat d’Enciclopèdia Catalana hi afegeix: cupatge: [del fr. coupage, derivat de couper ‘tallar’, en el sentit de tallar o disminuir la força d’un líquid, licor, etc.] i repeteix la definició fabriana: «Operació de barrejar diferents menes de vi, d’oli, etc., per obtenir un vi, un oli, etc., de caràcters especials». Detalls prescindibles, amb els etcèteres inclosos. Llevat, potser, del detall de l’etimologia, atès que amb l’etimologia hi va lligada la procedència del significat, del vi. El cupatge és d’origen francès, tant de paraula com de fets. Com és a França on el lèxic vitivinícola ha prosperat amb la ciència i l’art de la vitivinicultura.

Desitjar Bon cupatge 2016! és una felicitació que fa pensar en aquell concurs promogut l’any 1778 pel rei Frederic II de Prússia a través de la Reial Acadèmia de Ciències de Berlin. La convocatòria s’adreçava als savis d’Europa i oferia la màxima distinció acadèmica al que respongués millor aquesta pregunta: Convé enganyar el poble en determinades circumstàncies, sigui induint-lo a nous enganys sigui mantenint-lo en els que està? La cosa anava de despotisme il·lustrat. Si és bo enganyar la gent pel bé de la gent. Com quan de petits ens castigaven pel nostre bé. Barrejar idearis diferents per obtenir un ideari de caràcters especials no és encara obtenir un ideari de caràcters millors. Per això a tots els qui creiem que en cap cas no convé enganyar amb vins esbravats ens desitjo Bon cupatge 2016.