divendres, 1 d’octubre de 2010

ALGUNA COSA TENIM QUE ENS MANCAA la Biblioteca Joan Triadú va tenir lloc l’homenatge que, en complir 80 anys, li vam dedicar els amics d’arreu, encapçalats per Jordi Pujol, i que vam dirigir des de la Universitat de Vic. Allò em va motivar a escriure "Universitat i pedagogia. Un apunt sobre Joan Triadú", del qual ell a les Memòries d'un Segle d'or destaca les paraules que jo li retreia d’una carta seva des de Liverpool a joves universitaris de Barcelona dels anys quaranta, que es deien desil·lusionats de la universitat: Alguna cosa tenim que ens manca. Vaig triar aquell text de Joan Triadú perquè expressava la mancança que jo també sentia –i sento– entre «la universitat real i la imaginada».

Avui tenim alguna cosa més que ens manca.

Cfr. Presentació del llibre Memòries d'un Segle d'Or.