dissabte, 4 d’octubre de 2008

FAUST

La suplantació
L’erudit Selbst Schwatz, per sortir de la mediocritat on ha caigut, anuncia sense proves concloents la descoberta del diari íntim del poeta nacional, que es considerava definitivament perdut. Un poderós grup mediàtic li paga un elevat acompte a canvi de cedir la publicació del diari i a no de
smentir-ne en cap cas l’autenticitat. La cosa es complica quan es vol desdir del contracte, però la directora del grup, descendent del poeta i coneixedora de la falsificació, l’obliga a continuar la impostura amb l’amenaça de fer-la pública. Llavors Schwatz, nou Faust que ha cedit l’ànima a la desidentitat, intenta de salvar-se escrivint un dietari propi sobre el procés de suplantació on erudit i poeta nacional es fonen en el deliri.