dissabte, 25 d’agost de 2007

PUNTERS 17

49 Ca l’impressor
Si aquell apunt juvenil de Verdaguer sobre l’existència d’un escultor a Folgueroles va donar el fil que ha permès de teixir aquesta densa trama d’art i de continuïtat d’una família d’artistes present a Folgueroles al llarg de gairebé tot el segle XVIII, vés a saber, Joan, si l’altra anotació del nostre protohistoriador que diu A Folgueroles hi hagué impremta, de la que en resta una gramàtica llatina, no donaria també el cap d’un altre fil que ens portés a saber més coses de l’activitat impressora del poble del poeta contemporani més imprès i del «llatí de Folgueroles» de la gramàtica que presumptament s'hi imprimí.

50 La part i el tot
La UVic, en efecte, va néixer com a projecte d’universitat general de Lletres, Ciències i Tecnologia sobre la idea platònica que les parts formen el tot però que cada part conté tot el tot en algun dels seus aspectes. Sabíem que integrar-hi les Ciències de la Salut significava una operació transcendental no pas per a unes ciències que seguien la pròpia dinàmica sinó transcendental per a la Universitat. Allunyar-les del centre de decisions, ni que sigui a fi de bé per acréixer-les, vol dir, Anna, assumir el risc de tornar-les a la perifèria i d’afeblir-les afeblint el tot.

51 Veure’s traduir
Sentir-se retratar de traductor com en un hipotètic quadre de Lucas Cranach, el Vell, retratista dels dos creadors de la traducció humanística moderna, Luter i Melanchton, que hauria pogut portar un títol com El taller del traductor o El traductor en el seu taller; veure’s traduir (o caldria dir veure’s traduït?) en la descripció de qui contempla des de dins el negoci de traduir entre cuirs mesells d’una època ociosa per a autoretratar-s’hi amb traç gruixut i subtil alhora, constitueix una de les experiències d’escriptor que fan benjamino-pousiana la tasca del traductor.

Joan Vilamala: «Els Pujol, escultors de Folgueroles, en el record verdaguerià»; Anna Bonafont: «En reconeixement»; Manuel Carbonell: «La tasca del traductor Ricard Torrents», dins Miscel·lània RT. Scientiae patriaeque impendere vitam. Eumo, 2007