dijous, 25 de gener de 2007

El primer joc

Qui diu que el primer joc és el de donar i enretirar el pit? El joc primordial de tenir i no tenir. Quan el creador separa el cel i la terra, la llum i les tenebres, el recer i la intempèrie. La possessió i la fretura. La separació del sagrat i el profà, del diví i l'humà a la litúrgia de totes les religions.