divendres, 31 d’agost de 2012

UN TUÏT D'HERÀCLIT


Esperar el que no sembla esperable, perquè esperar-ho és avançar en el camí que hi porta.
Buscar el que avui no sembla trobable, perquè no buscar-ho acaba que ho fa introbable.
Voler assolir el que avui es veu inassolible, perquè esdevingui no tan inassolible.
Veure possible el que avui es veu impossible per no fer-ho més impossible. Qui no espera allò
que no sembla esperable
no podrà descobrir-ne la realitat,
perquè ho haurà fet tornar,
amb el seu no esperar-ho,
una cosa que no pot ser trobada
i a la qual cap camí no porta.
Heràclit