dimecres, 1 d’agost de 2012

LLIBRES ELIMINABLES


Quan la destrucció de llibres com els que es referencien aquí es planeja i s’executa des d’institucions com les que figuren aquí amb l’eficiència i professionalitat que es demostra aquí, alguna cosa d’essencial es destrueix aquí. 
Tres correus:     


 1
De Francesc Codina Valls. Data: Dimarts 7/31/2012 17:28 A:MontseAyats
Cc:Jordi Montaña Matosas, Ricard Torrents Bertrana, Pere Quer Aiguadé, Ramon Pinyol Torrents.Títol: llibres eliminables d'Eumo
Benvolguda Montse: La Sra. Begoña Rueda, del Dep. de Drets d'Autor del Grup 62, m'ha enviat una carta  (datada el 18 de juliol de 2012) anunciant-me la destrucció de 128 exemplars de la meva edició crítica de "Barcelona. Textos per a un llibre", de J. Verdaguer. M'ofereix, però, la possibiliat de quedar-me amb una part d'aquests exemplars. La meva capacitat logística només dóna per uns 30 exemplars. Penso, tanmateix, que la Societat Verdaguer, coeditora amb Eumo dels llibres, hauria també de ser informada d'aquesta decisió. Segurament trobaria la manera de donar-los un destí més profitós que la trituradora de paper.
D'altra banda, en una altra carta, se m'informa de la imminent destrucció de 1.013 exemplars de l'Easy English Dictionary. Me'n puc quedar uns 10 com a màxim. De totes maneres, la Universitat de Vic  i la FETCH es podrien encarregar de distribuir la totalitat d'aquests exemplars entre els nostres estudiants de primer curs (que cursen l'assignatura Anglès per a usos acadèmics) i també entre les escoles col·laboradores de Pràctiques.
A més a més, la meva filla Núria ha rebut dues cartes anunciant-li la destrucció de centenars d'exemplars dels títols que va traduir i adaptar per a la col·lecció Català Fàcil. Aquests llibres (juntament amb altres de la col·lecció amb els quals comparteixin el destí) també podrien ser obsequiats per la UVic i la Facultat a escoles, centres de normalització lingüística, etc. La Núria es podria fer càrrec d'una vintena d'exemplars de cada títol.
No cal dir que trobo molt sorprenent haver rebut tals cartes (que em consta que també han rebut altres autors d'EUMO) des del Grup 62, sense cap esment a la Universitat de Vic i només amb una referència de caire tècnic al peu editorial d'Eumo.
En fi, t'agrairé que gestionis davant la Sra. Begoña Rueda un millor destí per a aquestes i altres produccions intel·lectuals de la Universitat de Vic publicades per la seva editorial EUMO. Suggereixo que s'ajorni la destrucció fins a l'octubre de 2012. Durant el mes de setembre la UVic podria fer-se càrrec de la custòdia i la posterior distribució dels llibres que el Grup 62 no té capacitat de comercialitzar.
Envio  còpia d'aquest missatge a les persones que considero més afectades per aquesta decisió, per tal que n'estiguin al corrent i actuïn en el sentit que considerin necessari. Gràcies per endavant i bon estiu. Francesc Codina i Valls
Degà Facultat d'Educació, Traducció


2
DE RICARD TORRENTS. 7/31/2012 18:28. Benvolgut Francesc, m'haig de contenir la ràbia per no esclatar en xiscles de dolor en veure fins a quin grau d'irresponsabilitat i d'incompetència o, potser, pitjor, fins a quin grau de perversió dels valors de la cultura arriba el desmantellament de l'editorial de la Universitat de Vic per obra dels qui en van rebre el llegat d'excel·lència o se'n van apropiar per a destruir-lo. 
Espero que la teva sol·licitud d'amnistia per a una part del fons sigui concedida. A la Societat Verdaguer farem el que puguem. Amb una abraçada i records.


i 3 
DE RAMON PINYOL. Dimarts 31/7/2012 23:1. Hola. Aquest afer posa de manifest, per si calia, que ignorem realment quines van ser les clàsusules del "lliurament" d'Eumo a Edicions 62.
Sóc absolutament pessimista. Gairebé tretze mesos després de reunir-m'hi, encara espero resposta des de la part UVic en el Consell d’Administració de com havien de quedar les publicacions coeditades per Eumo i la Societat Verdaguer. Com sabeu, hem anat solucionant les coses com hem pogut i d'altres encara estan pendents, però ja n'hem pensat una sortida possible, perquè el nostre sentit de la responsabilitat i de la dignitat és tot un altre.
Ja fa temps que ens vam quedar a la Càtedra i a la Societat Verdaguer tot el que tenia a veure amb Verdaguer, que ja sabeu que en part hem repartit i en part encara és guardat en un sotaescala de l'edifici de la Torre dels Frares. Creia, perquè n'hi ha molts (la M. Àngels sap més o menys quants), que hi havia tots els exemplars de Barcelona que quedaven exceptuats els fons de reserva mínims que, semblava, s'havia quedat l'editorial per a possibles vendes. He de suposar que són els que ara t'ofereixen, Francesc. No em queda clar si és pagant, que ja seria "es colmo". La SV no té fons monetaris per quedar-se'n més que una part petita. Sí que els podríem guardar i anar repartint.
No expresso la meva indignació perquè subscric absolutament tot el que ha dit en Ricard. Ja no em queda ni perplexitat, només una sensació de mareig i de fàstic.
Ja direu alguna cosa, si és el cas. I, de totes maneres, n'haurem de parlar al setembre. Si podeu, mireu d'oblidar-vos-en uns quants dies. Una abraçada. Ramon