dissabte, 15 de març de 2008

TRADUCTE

Acte lingüístic

Al curs de Literatura i Traducció llegim que segons càlculs recents dues mil llengües tenen traduccions totals o de parts substancials de la Bíblia. Cap altre acte lingüístic no és comparable a la traducció del Llibre a dues mil llengües. Si la faç de la terra existeix, porta al damunt una capa de literatura bíblica traduïda. Discutim els actes lingüístics que genera Internet. Diuen que cada dia circulen 36 mil milions de missatges. En quantes llengües en quines magnituds significatives, a més de l’anglesa? No, no són comparables. L’originalitat del fenomen de les traduccions del Llibre és la mateixa traducció. Ni l’hebreu del primer Testament ni el grec del segon ja no els parla ni els escriu ningú. Sense traducció no existeixen. A l’origen ja eren traducció. Escriure un llibre traduït. Arribem a la conclusió que no hi ha original. De debò? Només hi ha traducte? Tot acte lingüístic és traducció? Aneu a buscar Steiner i ho discutirem: "Un prefaci a la Bíblia Hebrea". O Gaudí : "l'originalitat és el retorn a l'origen". O Perejaume: l'edifici de cap per avall, suspès, invertit, capgirat, per un fenomen traductiu, l'energia traductiva de l'acte lingüístic.