dimarts, 21 d’abril del 2020

JORDI CANO A LA UVIC

Traductura, Jordi Cano


La cruel pandèmia del Coronavirus se’ns ha emportat Jordi Cano. No s’emportarà, però, la seva obra de dissenyador compromès en les sigles UVic i EUMO i que el lliguen a les tres magnituds Universitat/Ciutat/Llibres. Doncs, no, Jordi Cano no restarà pas confinat per l’oblit, sinó que, a més de Referent de l’Art del disseny, també serà Referent de la Fidelitat al projecte editorial de la UVic i als amics de la Ciència i de la Pàtria, que proclama el lema de la UVic. Ens ho confiàvem amb ell un dia a l’Empordà mentre intercanviàvem el seu regal, Traductura, publicat a la Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam i al qual vaig provar d'esbossar-hi un peu d'imatge en senyal d'agraiment (recollit a Puntes i Punters, 2007) i que recupero ara i aquí. In memoriam.

Traductura
Jordi Cano "Per tot"
Escriptura un, Verdaguer dos, Terra tres, Editar quatre, Escriure cinc, Signe sis, Missatge set. El tot gira sobre el seu eix. Missatge un, Signe dos, Escriure tres, Editar quatre, Terra cinc, Verdaguer sis, Escriptura set. Escriptura un i Escritpura set. El tot reordena les parts segons els climes, les edats, les preferències i les lleis no escrites. Quina és la posició millor? Hi ha posició millor? Altre cop el sis més un. Escriptura igual a Literatura. Tota la Literatura és (Sagrada) Escriptura. Traductura. Traduir la Sagrada Escriptura és entrar en el sagrat de tota escriptura. (3.9.2007)