dijous, 17 de febrer del 2011

TRIPLE PERIFÈRIA


Definitiu: La posició de les obres literàries traduïdes del català és dues vegades perifèrica: 1) com a literatura traduïda i 2) com el que Amazon.com qualifica de «literatures rares i menors».
El professor Ronald Puppo ho recull al seu estudi Making room for small-language imports: Jacint Verdaguer, publicat a Babel. Revue International de la Traduction, citant un estudi sobre La posició de la Literatura Traduïda en un polisistema literari.
Sempre ens toca pagar dues vegades. O tres. Som traduïts perquè som rars i menors. Som rars i menors perquè som traduïts. La conclusió és com sortir de la perifèria i entrar al centre del polisistema. A més de traduir, traduir i traduir al català, cal traduir, traduir i traduir del català a totes les llengües, però en especial a les que ocupen el centre del polisistema literari.
Mai no m’havia sentit tan ben situat com aquí, en aquesta perifèria sota la mirada d’un traductor del català a una llengua cèntrica. Per això afegiria una tercera perifèria a les dues de Puppo: la posició de les obres literàries traduïdes del català és tres vegades perifèrica: a la tercera ens hi situem ignorant les dues primeres.