dilluns, 4 de febrer de 2008

COINCIDÈNCIES LETALS

Universitat emprenedora i Universitat funcionarial
Mentre un diari espanyol de Barcelona fa d’escambell a vuit rectors perquè, després d’apropiar-se de la denominació d’origen «Universitat de Catalunya», presentin reivindicacions corporatives i etèries a un govern que no ho sap/no contesta, un diari europeu de Frankfurt presenta una Universitat de Munic com un exemple d’«Universitat emprenedora» que respon als requeriments actuals amb l’autonomia de què gaudeix i la creativitat que se li suposa. Mentre els uns semblen ploraneres funcionaritzades davant d’un conseller que no els estima, els altres saben que ja són grandets per emacipar-se i competir «emprenedorialment», amb risc i sense avantatges de sortida, amb totes les universitats i totes les empreses de recerca i d’innovació. Si el Conseller Huguet d’allà tampoc no els estima, tant els fa. Tenen l’autonomia universitària i saben servir-se’n.